DIENSTEN

DIENSTEN

/

01

INTERACTIEVE WERKSESSIE

Als eerste wordt een interactieve werksessie ingepland. Tijdens deze sessie wordt de deelnemers gevraagd om samen de kernwaarden van de organisatie te bepalen. Vervolgens worden de zeventien SDG’s erbij gepakt en gaan we onderzoeken welke SDG’s bij de kernwaarden van de organisatie passen. We gaan kijken naar de gestelde definities van de SDG’s en hoe de missie en visie van de organisatie hierbij past. Vervolgens gaan we een denkrichting opstellen op weg naar concrete invulling van de gekozen SDG’s en we gaan één of twee van de SDG’s concreet beetpakken en samen invullen.

DOELEN

02

OPSTELLEN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

Naar aanleiding van de werksessie gaat CirQ aan de slag met de input om organisatiedoelstellingen op te stellen bij de gekozen SDG’s. Hierin doet CirQ een voorstel en vervolgens wordt een sessie gepland met vooraf bepaalde medewerkers om samen de organisatiedoelstellingen te bepalen. Deze organisatiedoelstellingen worden uitgewerkt in een beleidsdocument.

/

03

STORYTELLING

Op basis van de gekozen SDG’s en de opgestelde doelstellingen en de daarbij behorende kernwaarden gaat CirQ de koppeling maken met de Six Capitals. De storytelling vindt plaats op basis van de Six Capitals. Dit is een basis waardoor de organisatie kan laten zien op welke manier zij waarde toevoegen in processen op basis van de organisatiedoelstellingen. Storytelling op basis van de Six Capitals laat ook zien dat de organisatie in staat is om te denken op basis van meervoudige waardecreatie.

01

KENNISSESSIE BASIS

In deze kennissessie worden alle medewerkers meegenomen in de wereld van de circulaire economie, er wordt helderheid geschetst over de definitie. In deze sessie worden basisprincipes zoals de SDG’s en de Six Capitals uitgelegd en tastbaar gemaakt.

KENNIS

02

KENNISSESSIE GEVORDERD

In deze kennissessie wordt de basiskennis gebruikt om verder in de theorie achter de SDG’s en de Six Capitals te duiken. Tijdens de sessie wordt helder wat deze termen echt betekenen en wat je er mee kan.

03

KENNISSESSIE

Tijdens deze interactieve kennissessie worden de medewerkers meegenomen in concrete toepassingen en voorbeelden van de gestelde organisatiedoelstellingen en SDG’s. Tevens wordt geleerd om te denken op basis van meervoudige waardecreatie. Aan het einde van deze sessie kunnen de medewerkers in projecten/werkprocessen concrete voorbeelden en alternatieven aangeven op basis van circulaire principes. Daarnaast kunnen zij dit onderbouwen op basis van meervoudige waarde.

01

PERIODIEKE EVALUATIE

Tijdens de periodieke evaluatie wordt samen met de vooraf bepaalde medewerker(s) gekeken naar de kernwaarden van de organisatie, de gekozen SDG’s en de opgestelde organisatiedoelstellingen. De opgestelde doelstellingen worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

EVALUATIE

02

VERSCHILLENDE MOMENTEN

De periodieke evaluatie kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks plaatsvinden. Dit kan afgestemd worden op de wensen van de organisatie.

03

VERSCHILLENDE VORMEN

De evaluatie kan plaatsvinden in verschillende vormen, hierbij kan je denken aan een evaluatie per SDG of voor het volledige beleidsdocument. Ook de samenstelling van de evaluatie kan verschillen, individueel of met een werkgroep.